UWAGA! Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas fiskalnych ONLINE zobligowani są podatnicy w zakresie świadczeń:

  • – usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

  • – budowlanych

  • – w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów

  • – prawniczych

  • – związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu