Terminale płatnicze za darmo przez 12 miesięcy.

Nasza firma została Złotym Partnerem PayTel – jednego z największych agentów rozliczeniowych w Polsce.

PayTel uczestniczy w Programie Polska Bezgotówkowa – terminale bez opłat przez rok i prowizji do obrotu 100 000 zł na kartach

W ramach programu POLSKA BEZGOTÓWKOWA PayTel oferuje

– Abonament 0 zł
– Prowizja 0 zł do 100 000 zł rocznego obrotu
– Instalacja 0 zł
– Szkolenie 0 z ł

Każdy przedsiębiorca w ramach programu może zamówić nawet 3 terminale.

Po 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w dowolnej umowie z PayTel nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem PayTel

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

Podpisanie umowy na akceptacje kart płatniczych z partnerem programu – czyli z PayTel

Przez co najmniej 12 msc przed podpisaniem umowy z PayTel przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line;

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:

Dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy z PayTel

Opłat z tytułu prowizji od transakcji (OA) do wartości 100.000 PLN na jeden terminal

Brak minimalnego progu obrot