Mała online

CENA BRUTTOt
tylko LAN: 1 720,00 PLN
modułem WiFi: 1 770,00 PLN
modułem 3G + własna karta SIM  : 1 860,00 PLN