UWAGA !!!!   Od 1 kwietnia 2018r.
stacjonarne kantory wymiany walut
będą musiały rejestrować sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych
bez względu na wysokość osiągniętego obrotu.


Polecamy kasy do kantorów

Powyższy obowiązek wprowadza Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw z dnia 28.12.2017r. poz.2454